Har under förmidagen skjutit in AK5C och under eftermiddagen täthetsprovat skyddsmasken och gick sedan igenom släcking av brand. B.la i en mäniska som brinner och hur man skall släcka den på bästa sätt samt provade att släcka bensin/disel-brand med hjälp av pulversläckare.