Har under dagen haft sjukvårdsutbildning. Har övat olika moment b.la övat att sätta stödkrage. Under kvällen hade vi genomgång på AK5C samt skrivit prov i detta. Övade sedan i dom nya moment man använder när man skall ladda och gör patron ur på AK5C