Erfarenhet

Basalt AB
2014 –

Konsult, Systemintegration

 • Integration av programvara
 • Dokumentation
 • Skriptning i Powershell och VB-skript
 • Microsoft system center produkter
 • Virtualisering och privata moln

Beskrivning
Arbetar i projekt SSHS, delprojekt Utveckling, som vidareutvecklar Försvarsmaktens ledningssystem, SWECCIS. I arbetet ingår bl.a. att integrera nya applikationer och buggrättning i SWECCIS och dokumentation.

Försvarsmakten, FMLOG
LedTekE, InfraA
2005-02-01 – 2014-04-17

Systemingenjör, IT

 • Förvaltning av klient
 • Produktifiering klient hårdvara
 • Framtagning av driftrutiner
 • Programmering av webbapplikationer
 • Third line support åt driftorganisationen
 • Windows 7 och Windows XP Deployment
 • SCCM2012 R2 / SCCM2007 / SMS2003
 • MDT2010 / MDT2012 update1 / MDT2013
 • System Center Orchestrator 2012 R2
 • MS SQL 2008 R2
 • Windows Server 2012 R2
 • Windows Server 2008 R2 och Hyper-V
 • Active Directory och GPO-hantering
 • WSUS
 • VB Script och Powershell
 • Visual Studio 2010 (VB .NET)

 

Beskrivning
Arbetat med Deployment på större myndighet. Med hjälp av SCCM 2007 och MDT 2010 Update 1 ta fram system och instruktioner så att driftorganisation kan hantera 21.000 klienter.
Kravställning och utvärdering av ny klient hårdvara.
Efter anskaffning ta fram konfiguration och drivrutinspaket. Löpande verifiering och uppdatering av drivrutiner till hårdvaran så att klienten fungerar optimalt.Klienterna använder idag Windows 7. Arbetat med anpassningar av Windows 7 så att den anpassas mot organisationens krav. Programmering av en webb-baserad databas där alla klienter kan hanteras. Konfigurering av infrastruktur och framtagning av image och produktutbud som installeras på klienten.

Poolia AB
2004

First Line Support

 • First line support, AstraZeneca
 • Support till användare med frågor om Office
 •  kontohantering, skrivare.

CAD-Quality AB
1999-2003

Tekniker

 • Installation och support av Autodesk Produkter.
  AutoCAD, AutoCAD Mechanical, AutoCAD MechanicalDesktop och Inventor
 • Installation av operativsystem, arbetsstationer, servrar och skrivare.
   Hårdvara, installation och support
 • PDM system (Conisio) och SQL servrar
 • Paketering av applikationer i Wise for Windows Installer
 • Installerat och driftsatt Ghost 7.0 server förinterna kurs salar

CanCad AB
1996-1999

Tekniker

 • Installation och support av Autodesk Produkter
 • Installation av Operativsystem, Arbetsstationer,Servrar och Skrivare
 • Hårdvara, installation och support

ABB Robotics Products
1987-1992

Montör

 • Montör industrirobotar, IRB 2000 & IRB 6000
 • Del/slut montage av robotar. Felsökning och reparation

Utbildning

LärData AB
1995

PC-samordnarutbildning 25 v.

 • Novell 3.12, Windows 95, Windows NT ochOffice produkter
 • Hårdvara server/arbetsstationer,nätverk hårdvara/mjukvara

Kompetensutveckling
1992–1993

Leanproduction utbildning 18 v

 • Konstruktion, CNC-programering, Robot-programeringdata, produktionsteknik, styr- & reglerteknik, matematik

Mälardalens Högskola
1984 -1986

Drifttekniker 80 poäng, inriktning Kraft- & Värmeteknik

 • Praktik hos Vattenfall, Forsmark Block 3, 10 mån

Utlandstjänstgöring

Utlandsstyrkan
FS24, Afghanistan
2013-02 – 2013-05

IS-Driftledare (EDPO)

 • Driftansvarig/Driftledning för IT/IS system och SatCom för kontingenten i Afghanistan.

Utlandsstyrkan
KS20, Kosovo
2009-08 – 2010-04

Stf C SB/IS grupp

 • Drift och support av informationssystemet försvenska kontingenten
 • Drift och support satellit kommunikationssystem
 • Drift av Televäxel 405
 • Driftsupport på i2 Analyst’s Workstation 3
 • IT Support till yttre enheter
 • Sysop på div Kryposystem samt kortadm A

Utlandsstyrkan
KS06, Kosovo
2002-04 – 2002-12

Stf C Informationssystems grupp

 • Drift och support av informationssystemet för svenska bataljonen
 • Drift och support satellit kommunikationssystem

Utlandsstyrkan Libanon
L098, L104, L106
1988-1989, 1990-1991

Signalist

 • Signalist på Sjukhuskompaniet

Värnplikt

S1 Enköping
1986-11 – 1987-08

Kryptobiträde

 • Kryptobiträde 10 månader

Erfarenheter/kunskaper

Goda engelska kunskaper i tal och skrift.Arbetar med installation/support av Microsoft produkter. Skriver drift, konfiguration och installations anvisningar för programvara som användas. Jobbar med framtagning och konfiguration av hårdvara för stationära och bärbara klienter. Skriver VB skript och PowerShell, kan .NET webb programmering samt vanlig html. Har hållit på med webbutveckling mot större databaser (MSSQL).

Körkort

Klass AB erhållet 1984.

Personligt

Jag är född och uppvuxen i Västerås. Är ensamstående och bor i en trea. Har två bröder med familj. Till mitt sätt är jag lugn och vänlig. Trivs med att arbeta självständigt men det går också bra att arbeta i grupp.
Är stresstålig och kan ta det lugnt i stressiga situationer. Det är viktigt för mig att utföra ett arbete noggrant och ordenligt. Har lätt för att umgås med folk.

Fritid

På min fritid håller jag på med mina datorer, läser mycket böcker helst på engelska.